تعهد به نوآوری و پایداری

Études یک شرکت پیشگام است که به طور یکپارچه خلاقیت و عملکرد را برای بازتعریف برتری معماری ادغام می‌کند.

نمای بیرونی ساختمان در تورنتو، کانادا

اشتیاق به ایجاد فضاها

مجموعه جامع خدمات تخصصی ما به طیف وسیع مشتریان، از صاحبان خانه تا توسعه‌دهندگان تجاری پاسخ می‌دهد.

نوسازی و مرمت

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

پشتیبانی مستمر

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

مشاوره

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

مدیریت پروژه

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

راه‌حل‌های معماری

تلفیقی از تخیل و تخصص را با راه‌حل‌های معماری Études تجربه کنید.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

اپلیکیشن معماری Études

  • با معماران دیگر همکاری کنید.
  • ویترین پروژه‌های شما.
  • دنیای هنر را تجربه کنید.
گردشگر در حال عکاسی از یک ساختمان
پنجره‌های یک ساختمان در نورنبرگ، آلمان

خبرنامه Études

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

آنی اشتاینر

مدیر عامل، گرین‌پرینت

به بیش از ۹۰۰ مشترک بپیوندید

در جریان هر چیزی که باید بدانید باشید.